Kursy CAMBRIDGE ENGLISH  - wszytskie poziomy od STARTERS do CPE (Proficiency) !!! Nauka indywidualna, w parach lub zajęcia w grupach na terenie szkół !!!!

tel. + 48 668 317 124

Dlaczego my?

Nasze centrum powstało w celu  zapewnienia możliwości oferowania  dzieciom, młodzieży oraz dorosłym dostępu do symulacyjnej metody przyswajania języków obcych, dzięki której w stosunkowo krótkim okresie czasu nabywane są podstawowe umiejętności komunikacyjne.

Ideą było stworzenie miejsca w którym nauka języków obcych staje się autentyczną przyjemością połączoną z możliwością pogłębiania osobistych zainteresowań czy też rozwijania posiadanych pasji.

Projekt stworzenia przyjaznego centrum nauczania języków obcych powstał na bazie  kilku lat obserwacji dostępnych obecnie na rynku metod i sposobów nauczania oraz  przeglądu podobnych placówek. Dodatkowo oparty jest on na osobistych doświadczeniach w oswajaniu z językiem obcym dzieci w wieku od półtora roku do około dziesiątego roku życia oraz na kilkunastoletniej pracy dydaktycznej ze starszą i młodszą młodzieżą oraz dorosłymi.

Niekonwencjonalne sposoby wprowadzania słuchaczy w otoczenie języka obcego zakładają wykorzystanie naturalnej ciekawości młodych ludzi do empirycznego poznawania świata i życia a realizowane są poprzez proste eksperymenty naukowe oraz wykonywalne w warunkach domowych doświadczenia tłumaczące w jasny i przystępny sposób procesy zachodzące w otaczającym nas Świecie.

Ponadto nie bez znaczenia jest fakt maksymalnego dopasowania indywidualnego programu nauczania do osobistych zainteresowań i preferencji słuchacza, których aktualność jest periodycznie sprawdzana w celu utrzymania maksymalnego poziomu zainteresowania, a przez to satysfakcji słuchaczy i efektywności przyswajania języka obcego.

Dodatkowo efektywność nauczania spotęgowana jest maksymalnie dwuosobowymi grupami słuchaczy co umożliwia lektorom ciągły monitoring  przebiegu lekcji i poziomu koncentracji uczniów.

Dzięki powyższym założeniom nauka języków obcych przestaje być wyłącznie dodatkowym obowiązkiem pozaszkolnym a staje się ciekawą przygodą rozwijającą nierzadko skrywane pasje czy zainteresowania. Tym samym przyswajanie języka obcego nie jest obciążone celowym dodatkowym wysiłkiem intelektualnym a odbywa się spontanicznie, niejako mimowolnie przez co odznacza się niewspółmiernie wysoką skutecznością w porównaniu do tradycyjnych metod nauczania

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNĄ LEKCJĘ POKAZOWĄ !!!!